slider14100
  • Design & konstruktion

tekst14101

I Move Innovation tror vi på at de bedste løsninger bliver udviklet i tæt samarbejde. Vi har derfor samlet forskellige eksperter, med forskellige kompetenceområder i samme udviklingshus. De forskellige afdelinger hardware, software, design, konstruktion og mekanik ligger i forlængelse af hinanden og sparer til dagligt med hinanden. Dermed sikrer vi os at, din løsninger bliver kigget på fra forskellige perspektiver og med forskellige briller. 

Din løsning bliver derfor gennemtænkt og gennemtestet, hvilket er din garanti for den mest optimale løsning. 

I vores design, konstruktion og mekanik afdeling beskæftiger de sig til dagligt med alt fra design, 3D prints, renderinger og visualisering af produkter til mekanik og konstruktionen af produkter. 

 

voresdesignmekanikogkonstruktionsafdelingbesidderblastærkekompetencerindenfor14102

I design, konstruktion og mekanik afdelingen tager vi din ide gennem forskellige faser, disse faser kan du se herunder samt nogle af de områder denne afdeling besidder stærke kompetencer indenfor: 

idefasen14104

Idefasen

Design Konstruktion og Mekanik Afdelingen står for at holde nogle af de indledende workshops med dig, herunder er nogle af de workshops som kan være indledningen til et godt fremtidigt samarbejde. 

 

Design Brief workshop

Et design brief er en af de vigtigste byggesten i fundamentet for dit produkts udvikling. Et design brief skal være meget specifikt og detaljeret, er det ikke dét, kan det påvirke effektiviteten af det fremtidige udviklingsarbejde. Derfor afholder vi gerne en designbrief workshop med dig, hvor vi får klarlagt ned til mindste detalje, hvad din udvikling skal indeholde og hvordan denne skal se ud. 

 

Ideation Workshop

Ved denne workshop arbejder vi på at gøre potentielle problemstiller til håndgribelige løsninger. Udbyttet af denne workshop fremmer det fremtidige samarbejde, på tværs af de forskellige afdelinger, som bidrager til udviklingen af produktet. 

 

Udvælgelses Workshop

 

I denne workshop vil vi, i samarbejde med dig, liste alle tænkelige koncepter og løsninger for din ide. Derefter vil vi sammen udvælge og rangere de forskellige løsningsforslag. Herfra får hvert koncept en score, som indikere hvilket løsningsforslag der bør vælges.

analyse14107

Analyse

Brugerinddragelse og brugerundersøgelse

Dette indbefatter alt fra kvantitative spørgeundersøgelser online, til kvalitative undersøgelser af og med slutbrugeren til dit produkt, samt andre eksperter på området.

 

Markedsanalyse

Dette er en indledende screening af markedet, for at vurderer hvorledes produktet har en nyhedsværdi, eller om markedet allerede er mættet af den type produkter. 

 

Teknologianalyse

Her vurdere og tester vi hvorledes din ønskede teknologi virker i praksis. Derefter tages der stilling til hvorledes der er tale om et market pull eller push. Vi kommer med en vejledende udviklingsstrategi på baggrund af dette. 

 

Risikoanalyse

Vi vurderer hvor i dit udviklingsprojektet der kan opstå problemer baseret på produktets funktionaliteter, budget og udviklingstid samt produktionsmetode.

konceptualisering14108

Konceptualisering

Mockup

En mock up er det første stadie af en fysisk model. Dette stadie er med til at give en fælles form og forståelse af produktet. 

 

Ideation

Her er der fokus på produktets form, udtryk og dets funktionalitet. Dette stadie bygger ovenpå brugerundersøgelsen samt design briefet. 

 

Koncept design/3D

Her tegnes og designes produktets første form i programmet SolidWorks

design14109

Design

UI Design

UI står for User Interface, så design af denne betyder design af brugerfladen. Dette kan både være design af brugerfladen på en skærm, i en app eller på en hjemmeside. På dette stadie i din udvikling, vil vi designe og udvikle et unik brugerinterface til dit produkt.

 

UX Design test

UX står for User Experience, hvilket betyder brugernes samlede oplevelse af produkt, udpakning og brug. Efter design af brugerinterfacet tester vi dets funktionalitet på forskellige bruger. Vi undersøger hvordan brugerinterfacet opleves og opfattes samt om det lever op til krav og specifikationer som tidligere er besluttet.

 

Grafik

Vi arbejder med det visuelle af produktet, herunder renderinger således at dit produkt får den ønskede farve, overflade, tekstur. Derudover indsætter vi dit produkt i de ønskede brugsmiljøer. Vi arbejder primært i Keyshot og Photoshop.

 

Design og Konstruktion

Vi fremstiller en komplet 3D tegning af dit produkt, med mål i Solidworks og inkludere en stykliste med alle komponenter dit produkt indeholder.

 

Fysiske modeller

Funktionsmodel

Ud fra 3D tegningen udarbejdes tidligere, vil produktet og dets unikke funktionaliteter blive til en model.

Skue model

Skuemodellen fokusere på at ligne det endelige produkt i form og finish, dog har skuemodellen ingen funktionalitet. 

Prototype

På baggrund af den tidligere udarbejdet 3D tegning, vil en prototype af produktet blive lavet. Prototypen indeholder produktets funktionaliteter, således at produktet kan afprøves. 

 

Produktoptimering

Eksisterende produkter vil nøje blive undersøgt, dette gøres med henblik på at forbedre produktet, dets funktionalitet, pris, produktion og samling. 

designformanufacturinganalyse14112

Design For Manufacturing Analyse

Produktionsanalyse 

Der skal tages stilling til flere forskellige faktorer i forbindelse med produktionen af dit produkt, herunder materialevalg, produktionsteknologi, efterbehandling, packaging, logistik og transport. Vi hjælper dig, således at du træffer de rigtige valg i forbindelse med produktionsfasen, herunder den rette produktion af dit produkt. 

 

Design For Manufacturing af produkt

I denne proces forberedes en 3D fil, som kan sendes til en producent. 
Afhængigt af, hvilken type produktionsteknologi der vælges, skal der tages højde for forskellige ting. Ved eksempelvis en plastproduktion skal 3D filen indeholde slipvinkler på alle delene og desuden skal der tages højde for plast sugninger.   

dokumentation14114

Dokumentation

Process dokumentation

De forskellige processer i tilblivelsen og udviklingsprocessen af dit produkt skal dokumenteres og der udarbejdes en rapport, som beskriver alle valg samt fravalg i forløbet.  

 

Samlevejledning

Vi udarbejder en skriftlig og illustrativ guide, til hvordan produktet skal samles. Vejledningen gøres brugervenlig med inddelinger i steps og vejledende tekst til hvert stadie. 

 

Brugermanual

Vi udarbejder en manual til slutbrugerne. Denne fortæller brugerne hvordan produktet samles, installeres og tages i brug. Manualen er nem, overskuelig, og inddelt steps med tilhørende illustrationer.

OM MOVE INNOVATION

Move Innovation er eksperter i udvikling af produkter og fokuserer på innovative, mekatroniske løsninger. Vi er specialister inden for apparat-, løsnings- og komponentudvikling. I vores arbejde med forskelligartede projekter, har vi udviklet fra idé til produkt, fungeret som udviklingsafdeling og tilbudt ekspertviden som konsulenter.

KONTAKT

Move Innovation

Dynamovej 11, 2. Tv.
DK-2860 Søborg
Tel: +45 32205060
Email: info@moveinnovation.dk

CVR: 32777066

 

Vores vision

Vi lever og ånder for mekatroniske løsninger. Vores mål er at digitalisere den danske industri.