slider11923
  • Systemløsninger

text6357

System- og 360° løsninger

En vigtig kompetence hos Move Innovation er vores end-to-end udvikling. Vi er et kvalificeret team, som er eksperter inden for både R&D, software- og hardware engineering. Det er derfor muligt for os at lave 360°-løsninger, som er sammenhængende og gavnende for vores kunder.

Vores definition på en løsning er en infrastruktur, der består af flere apparater og komponenter, som løser et specifikt behov eller problemDet kan være fra simpel kommunikation mellem en måler og en Smartphone, til store distribuerede internationale løsninger. Eksempelvis måles deformation med et antal sensorer per produktionsmaskine, der sender data tidssynkront til en tidsseriedatabase, hvor logik beregner ældningstiden på maskinerne og planlægger forebyggende vedligehold. Herved undgåes nedbrud i produktionen. Og det sparer mange penge for vores kunder.

Move Innovation har i vores systemløsninger en proces der ofte indebærer flere forskellige metoder af datavisualisering og -behandling.

En af de mange udviklingsmetoder som Move Innovation gør brug af er modelbaseret udvikling med modelbaserede værktøjer som Matlab og Simulink fra Mathworks. Dette er en avanceret metode til at udvikle ved hjælp af matematik, hvilket vi synes er både brugbart og sjovt at arbejde med.

For at visualisere den data som Matlab og Simulink analyserer for at gøre den anvendelig, laver Move Innovation eksempelvis apps. Dertilhørende er der opbygningen databaser og servere, som ligeledes er en af Move Innovations kompetencer.

Giv os en udfordring

Ring eller skriv til 

Signe Back
Innovation Facilitator
Tlf: +45 93 10 31 22 Mail: sb@moveinnovation.dk

Jørgen Ole Kjær
CEO
Tlf: +45 20 14 12 43 Mail: jok@moveinnovation.dk

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe dig. 

imageAndtext6638

Matlab & Simulink

Spar udviklingstid og implementeringsressourcer med Matlab og Simulink fra Mathworks. Den agile verden er en realitet inden for apparatudvikling.

Move Innovation har udviklet et framework, som kan inddæmme, teste og kontrollere MatLab og Simulink modellerne i et produktionsmiljø. Frameworket kontrollerer grænsefladerne, så der dæmmes op for utilsigtede påvirkninger på og fra de logiske og matematiske modeller. Formålet er at minimere ressourcemængden og tidsafstanden fra ide til drift og samtidig binde de faglige eksperter/forskere tættere til produktionsmiljøet. Nye ideer kan dermed afprøves hurtigere og optimeres meget hurtigere end tidligere.


Tidligere skulle eksperterne dokumentere deres viden i en meget høj detaljeringsgrad og i en terminologi, som udviklingsteamet forstod. Derefter kunne de bruge tid på at uddanne udviklingsteamet i løsningsmodellerne, så udviklingsteamet kunne kode systemerne korrekt og efterfølgende systemteste dem. Herefter tog eksperterne selv fat på at validere om arbejdet var udført korrekt.
Nu kan eksperterne, i meget større omfang end tidligere, selv implementere og validere modellerne og udviklingsteamet skal blot beskæftige sig med at lave rammevilkårene for at modellerne virker.

Ved at bruge Matlab og Simulink fra MathWorks var det Move Innovations mål at gøre udviklingsprocessen hurtigere, billigere, mere smidig og med større sandsynlighed for succesfuldt resultat med det samme. Og det er lykkedes.

imageAndtext16639

Move Innovation udvikler applikationer

Move Innovation programmerer mobilapplikationer (apps) der understøtter apparater i brug. Vi udvikler apps enten i forbindelse med produkter som vi ligeledes udvikler eller et allerede fysisk apparat. Da vi er en mekatronisk virksomhed, er denne kobling til et apparat en vigtig faktor for os.
Vi har både erfaring med apps til iOS og Android samt udviklingen af databaser til informationsindsamling.

Læs eksempelvis om casen Spiromagic, som er en enhed koblet op til en iOS app

imageAndtext116640

Databaser beskytter din data

Programdatabaser, relations-databaser og måle-databaser til opdateringer og til al den data og information som Move Innovations løsninger producerer, er en vigtig del af vores systemløsninger. Det typiske informationsflow er indsamling af måledata, opkoncentrering af data, verificering af informationerne og videreformidling af data til databaserne. Eller at vi sender programopdateringer ud til udstyret, eller nye setpunkter, eller opdaterede algoritmer alt efter de daglige behov som systemerne får. Databaserne er placeret i lokale eller globale netværk og beskyttede cloud løsninger får en større og større andel af databaseinstallationerne.

OM MOVE INNOVATION

Move Innovation er eksperter i udvikling af produkter og fokuserer på innovative, mekatroniske løsninger. Vi er specialister inden for apparat-, løsnings- og komponentudvikling. I vores arbejde med forskelligartede projekter, har vi udviklet fra idé til produkt, fungeret som udviklingsafdeling og tilbudt ekspertviden som konsulenter.

KONTAKT

Move Innovation

Dynamovej 11, 2. Tv.
DK-2860 Søborg
Tel: +45 32205060
Email: info@moveinnovation.dk

CVR: 32777066

 

Vores vision

Vi lever og ånder for mekatroniske løsninger. Vores mål er at digitalisere den danske industri.