slider11917
  • Innovation leads to sustainable growth

text6584

Hos Move Innovation er innovativ udvikling i fokuS

Innovation hos Move Innovation er drevet af viden, fremdrift og visioner, hvor vi tager ansvar for den innovationsopgave, vi har fået. Der florerer en række teoretiske innovationsmetoder, der griber ind i hinanden i vores hverdag. Derfor vil der være flere elementer fra forskellige metoder, der blandes sammen alt efter de behov der opstår. Herunder eksempelvis:

  • Brugerdrevet innovation anvender vi, når vi innoverer og grænsefladetester sammen med slutbrugerne fra idé til endeligt produkt. Brugernes erfaring og nutidsbillede kan dog dominere og skævvride et udviklingsforløb, hvor det fremtidige brugsbillede, når produktet skal ramme markedet om eksempelvis 2 år, er det vigtigste.  I vores verden drejer det sig om at fastholde visionen for brugerne og omdanne visionen til et fremtidssikret produkt. Læs eksempelvis om Spiromagic.

  • Værdidrevet innovation er den værdi som produktet tilfører producent og hele værdikæden inklusiv slutkunderne. Her ser vi mindre på markedet, da det er defineret af vores kunder. Vi ser på den måde, vi kan tilføre mest værdi til kunden og kundens kunder. I vores verden drejer det sig primært om at ramme de behov, der er defineret af kunden, på den bedste og billigste måde. Læs eksempelvis om MouldFlo.

  • Vi anvender også teknologidrevet innovation, når rammerne for alle interessenterne er kendte og det drejer sig om at udvikle og producere produktet til en given kvalitet og en given pris, end om afdækning af behov og værditilvækster.  I vores verden drejer det sig om at ramme kundens specifikke krav. 

 

Giv os en udfordring!

Ring eller skriv til 

Signe Back
Innovation Facilitator
Tlf: +45 93 10 31 22 Mail: sb@moveinnovation.dk

Jørgen Ole Kjær
CEO
Tlf: +45 20 14 12 43 Mail: jok@moveinnovation.dk

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe dig. 

OM MOVE INNOVATION

Move Innovation er eksperter i udvikling af produkter og fokuserer på innovative, mekatroniske løsninger. Vi er specialister inden for apparat-, løsnings- og komponentudvikling. I vores arbejde med forskelligartede projekter, har vi udviklet fra idé til produkt, fungeret som udviklingsafdeling og tilbudt ekspertviden som konsulenter.

KONTAKT

Move Innovation

Dynamovej 11, 2. Tv.
DK-2860 Søborg
Tel: +45 32205060
Email: info@moveinnovation.dk

CVR: 32777066

 

Vores vision

Vi lever og ånder for mekatroniske løsninger. Vores mål er at digitalisere den danske industri.